Schackhistoria

För ungefär 1500 år sedan spelades det schack för första gången på vår jord. Historiskt sett var Kina och Indien långt mycket mer utvecklade än övriga världen. Av denna anledningen kanske det inte är så märkligt att schacket kommer från just Indien. [1]

De regler som i dag gäller, skiljer sig relativt mycket från de regler som gällde i schackets begynnelse. Innan de nu gällande reglerna trädde i kraft, hade damen en säregen ställning som den allra svagaste pjäsen. Detta fick till följd att partierna tog väldigt lång tid att genomföra. Detta gjorde att det ibland spelades partier, där spelarna från början hade kommit överens om att starta från en position en bit in i ett tänkbart parti. [2][3]

De regler som i dag gäller genomfördes någon gång under 1500-talet. Det är i dag ingen som vet vem eller vilka som föreslog och genomförde dessa regler. De flesta är dock överens om att det inte var en ensam persons verk. Den största förändringen gentemot de regler som gällde under bronsåldern var således det faktum att damen numera förvandlades från den svagaste till den starkaste pjäsen. En annan ganska radikal förändring beträffande just damen är att dess kön inte alltid har varit en kvinna. I de tidigare reglerna var damen en manlig rådgivare. Karl XII, som levde efter denna reform var en av dem som faktiskt ogillade att damen var mäktigare än kungen. Han föredrog därför att använda namnet "fältherre" i stället för dam. [2][4][5][6]

[1]http://cpds.apana.org.au/Teams/Articles/china_as_economic_engine.htm[2]http://mark.schack.se/documents/diverse/problem_app.pdf[3]http://www.uschess.org/content/view/7326/28/[4]http://www.chess-poster.com/english/chesmayne/history_of_chess.htm[5]http://lmc.gatech.edu/~cpearce3/lcc4725/blog/?p=1745[6]http://minata.tripod.com/bild_20_jun.html